تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت های اقتصادی با سازوکارهای غیر مشارکتی عموماً در قالب عقود مبادله‌ای امکان پذیر است. انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی شامل تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، لیزینگ، استصناع ، خرید تضمینی و …می باشد.

شرایط تسهیلات ارائه شده توسط صندوق عموماً با تعامل با شرکت های دانش بنیان و به فراخور نیاز وی تعیین می شود تا به بهترین شیوه ممکن، نیاز مالی این شرکت ها برطرف شود. بعلاوه صندوق‌های ارائه دهنده تسهیلات اکثراً از محل عاملیت‌های گوناگونی که کسب کرده‌اند اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان گوناگون می نمایند و با توجه به آنکه منابع آن از محلی خارج از خود صندوق‌ها تأمین شده است، دارای نرخ بهره‌های ترجیحی و همچنین وثائق آسان‌تر نسبت به سیستم بانکی می‌باشند.

حمایت­های مالی این صندوق به تناسب تقاضای فناوران از کلیه حوزه­های فناوری بوده و محدود به رشته خاصی از صنعت نمی­گردد.

۱_ انواع تسهیلات

 1. صندوق نوآوری و شکوفایی
 • تسهیلات قرض الحسنه ارتقای نمونه‌سازی

این تسهیلات جهت نمونه سازی محصول دانش بنیان ( مشروط به وجود نمونه اولیه یا آزمایشگاهی ) و یا ارتقاء محصول ( ایجاد ویژگی های فنی و عملکردی جدید ) اعطاء می گردد.

پرداخت تسهیلات به شکل مرحله‌ای و با نظارت

 • تسهیلات جعاله سرمایه در گردش

این تسهیلات جهت تامین مالی فروش محصولات دانش بنیان شرکت هاست. تسهیلات سرمایه در گردش می تواند بر اساس قراردادهای جاری و یا جهت تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولید سالانه شرکت اعطاء گردد .

پرداخت تسهیلات به شکل مرحله‌ای و با نظارت

 • تسهیلات لیزینگ

این نوع تسهیلات به منظور توسعه بازار محصولات دانش بنیان ارائه می گردد و به دو شکل لیزینگ ( جهت محصولات آماده تحویل ) و استصناع ( جهت محصولاتی که سفارش ساخت گرفته می شود ) اعطا می گردد

تحویل محصول و واریز مبلغ تسهیلات به حساب فروشنده (شرکت دانش بنیان)

پرداخت تسهیلات به شکل یکجا در لیزینگ و به صورت مرحله ای در استصناع

تامین وثیقه در لیزینگ فقط توسط خریدار و الزام به تامین وثیقه توسط خریدار و فروشنده دراستصناع

 • تسهیلات قبل تولید صنعتی

این نوعه تسهیلات جهت هزینه اولیه تجهیز و آماده سازی خط تولید طراحی صنعتی و تولید آزمایشی و بازاریابی اعطا می گردد،

پرداخت به صورت مرحله ای و با نظارت

 • تسهیلات تولید صنعتی

تسهیلات تولید صنعتی :

این نوع تسهیلات جهت بخشی از هزینه های تامین مکان تولید، نصب و راه اندازی تاسیسات زیربنایی و نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی اعطا می گردد.

پرداخت به صورت مرحله ای و با نظارت

فرآیند درخواست تسهیلات نوآوری و شکوفایی

 • ارائه درخواست تسهیلات به صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان
 • بررسی اولیه درخواست توسط صندوق هرمزگان و اعلام نتیجه به مشتری
 • تکمیل مدارک و مستندات توسط درخواست کننده
 • ارزیابی و کارشناسی درخواست تسهیلات توسط صندوق هرمزگان
 • تصویب تسهیلات کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان توسط صندوق هرمزگان و تصویب تسهیلات بالای ۵۰۰ میلیون تومان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی
 • تشکیل پرونده و عقد قرارداد و تامین وثایق لازم
 • ارجاع مدارک به صندوق نوآوری و شکوفایی جهت پرداخت مرحله ای تسهیلات به درخواست کننده
 • نظارت و ارزیابی توسط صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

 

 1. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • تسهیلات قرض الحسنه

پرداخت این تسهیلات جهت شرکت‌های دانش بنیان , شرکت‌های معرفی شده از سوی پارک‌های علم و فناوری می باشد.

بطور معمول یک سال تنفس با بازپرداخت طی ۴ قسط ۳ ماهه

پرداخت تسهیلات به شکل مرحله‌ای و با نظارت انجام می‌پذیرد.

فرآیند درخواست تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • ارائه درخواست تسهیلات از طریق پارک علم و فناوری هرمزگان
 • بررسی مدارک توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • صدور مصوبه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ارجاع به صندوق هرمزگان
 • انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان
 • نظارت بر مصرف تسهیلات توسط پارک علم و فناوری هرمزگان

 

 1. منابع داخلی صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

انواع تسهیلات زیر به منظور کمک به شرکت های فناور اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان اعطاء می­شود:

 

 • نمونه سازی

نمونه سازی ویژه شرکت های نوپا در راستای ساخت نمونه اولیه محصول جدید و همچنین توسعه محصول می باشد.

 • تولید صنعتی

این وام عمدتاً برای افزایش سرمایه ثابت و خرید تجهیزات با هدف ایجاد ظرفیت تولید انبوه صوت می گیرند.

 • سرمایه در گردش

سرمایه در گردش برای کمک به اجرای قرارداد متقاضی تا سقف ۴۰ درصد مبلغ آن و برای حفظ سطح تولید فعلی تا ۳۰ درصد هزینه ۳ ماهه تولید و برای افزایش سطح تولید، تا سقف ۶۰درصد هزینه ۳ ماهه تولید مازاد می باشد. در صورت صادراتی بودن کالاهای فوق و اثبات شدن آن برای صندوق، حداکثر ۲۰درصد به درصدهای کمک به تولید افزوده می­گردد.

 • زیرساخت فناوری۱ (خرید و ساخت دفتر کار)

ساختمان مربوطه می بایست در محدوده فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان بوده و پس از تایید این مهم توسط پارک، تا سقف ۷۰درصد هزینه های خرید یا ساخت و ساز طبق نرخ عرف کارشناسی قابل پرداخت خواهد بود در صورت ساخت و ساز تنفس یک ساله در نظر گرفته می شود.

 • زیرساخت فناوری۲ (تجهیز زیرساخت فناوری)

این وام جهت تجهیز و توسعه زیر ساخت هایی مانند تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه ها وراه اندازی یا توسعه واحدهای R&D و … پرداخت می گردد.

 

 • زیر ساخت فناوری ۳ (استقرار سیستم های کیفیت، مدیریت و …)

شامل استقرار کلیه استانداردهای مربوط به خدمات، محصول و ایجاد غرفه در نمایشگاه های داخلی یا خارجی می باشد.

 

 • لیزینگ و استصناع (فروش اقساطی)

این تسهیلات جهت شرکت‌های فناور اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان بوده که برای محصول دانش بنیان خود دارای مشتری هستند، لیکن مشتری در پرداخت نقدی و یکجای، بهای محصول ناتوان است.

حداکثر تعداد تسهیلات جاری از نوع لیزینگ یا استصناع برای هر شرکت در هر سال حداکثر ۴ فقره می باشد. مبلغ هر قرارداد یا فاکتور حداقل می بایست ۲۵ میلیون تومان باشد.

تحویل محصول و واریز مبلغ تسهیلات به حساب فروشنده (شرکت دانش بنیان)

تامین وثیقه و پرداخت اقساط توسط خریدار

پرداخت تسهیلات به صورت یک مرحله ای

 

 • ضروری کوتاه مدت

هر شرکت طی بازه یک ساله (پس از بازپرداخت تسهیلات ضروری قبل) صرفاً یکبار به تشخیص مدیر عامل و تایید هیات مدیره صندوق می تواند از این تسهیلات استفاده نماید.

 

فرآیند درخواست تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

ارائه درخواست تسهیلات به صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

ارائه مدارک درخواست شده و انجام ارزیابی تخصصی توسط صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

طرح گزارش در هیئت مدیره صندوق و صدور مصوبه

انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

نظارت بر مصرف تسهیلات توسط صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان (در صورت مرحله­ای بودن تسهیلات)

 

مدارک مورد نیاز

 1. مشخصات شرکت:

اطلاعات ثبتی(روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، سرمایه ثبتی و آدرس و…)

لیست سهامداران و مشخصات و میزان و ارزش سهام آنان و مشخصات فردی آنها

مدارک هویتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)

حضور کلیه اعضای هییت مدیره جهت امضای قرارداد

معرفی سوابق شرکت، توانمندی های و تجربیات، ساختار منابع انسانی و افراد موثر

مستندات مربوط به ثبت اختراعات، گواهی نامه ها، استانداردها و مجوزهای مختلف مدیریتی، زیست محیطی، و تقدیر و تشویق نامه های اخذ شده

 1. اطلاعات مالی شرکت:

صورت های مالی و نقدینگی شرکت / اظهار نامه مالیاتی شرکت در طول ۳ سال گذشته

لیست بیمه پرسنل تمام وقت

لیست تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی موجود

لیست قراردادهای انجام شده و جاری شرکت(با ارائه مستندات)

میزان تولید و فروش شرکت در سه سال گذشته به صورت واقعی (با ارائه مستندات)

اطلاعات تسهیلات دریافتی ازبانک ها و موسسات مالی وآخرین وضعیت بازپرداخت آنها

 1. تکمیل فرم ارزیابی صندوق

مدارک اختصاصی مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات بیش از ۱ میلیارد ریال

طرح توجیهی استاندارد (FS) شامل:

بررسی کامل کنونی وضعیت شرکت شامل: مشخصات مالی، نیروی انسانی، مالکیت، حاکمیت، زیر ساخت‌ها و…

معرفی طرح، کاربرد و مشخصات فنی و فرآیند تولید محصول شامل: بررسی کامل فنی، رقبا، تاریخچه اجرای طرح و…

وضعیت بازار محصول و برنامه تولید طرح: شامل وضعیت عرضه رقبا (اعم از تولید، صادرات و واردات)، وضعیت تقاضا، بررسی میزان تولید و فروش، برنامه بازاریابی و..

هزینه های اجرای طرح به تفکیک شامل: هزینه های سرمایه‌گذاری ثابت و هزینه‌های بهره‌برداری، محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز، جدول منابع تامین مالی و…

بررسی وضعیت مالي و اقتصادي طرح شامل: محاسبه‌ی بهای تمام شده، سود و زیان طرح، جدول جریان‌های نقدی، و محاسبه نرخ بازده داخلی، خالص ارزش فعلی طرح، دوره بازگشت سرمایه و…

برآورد ارزش طرح

۲_ ضمانتنامه

ضمانت های صادره صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان طبق ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی و بند “ب” ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند “خ” آیین نامه تضمین معاملات دولتی مورد پذیرش می باشد. ضمانت نامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) تعهد می نماید بدون هیچگونه قید و شرط، عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع ضمانتنامه که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان به علت نوپا بودن و عدم اعتبار کافی نزد بانکها و همچنین عدم آشنایی کافی بانکها با فعالیتهای فناورانه، اخذ ضمانت نامه می باشد. لذا این صندوق با توجه به اختیارات قانونی خود (اساسنامه مصوب هیأت وزیران، بخشنامه ابلاغی دستورالعمل بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی) انواع ضمانت­نامه مورد نیاز شرکت­های فعال در حوزه فناوری را با پذیرش ریسک و با شرایط بسیار تسهیل شده صادر می نماید.

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

 • سهولت و تسریع در فرایند صدور ضمانت نامه (صدور در اسرع وقت).
 • امکان صدور ضمانت نامه با حداقل ودیعه (سپرده نقدی).
 • ضمانت نامه های شرکت در مناقصه معاف از پرداخت ودیعه (سپرده نقدی).
 • دریافت حداقل تضامین جهت صدور ضمانت نامه (چک مدیران شرکت تا حد اعتبار متقاضی)
 • در نظر گرفتن دانش فنی متقاضی به عنوان بخش قابل توجهی از اعتبار آن مجموعه. (برای تعیین میزان حد اعتبار متقاضی).
 • پذیرش شده در دستگاه های اجرایی و کارفرمایی کشور (طبق ابلاغ دستورالعمل بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه).

در واقع بانک های عامل به دلیل آشنا نبودن با ادبیات فناوری های پیشرفته، با تصور ریسک بالا برای چنین طرح هایی، به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای اینگونه شرکت ها خودداری نموده و یا صدور آن را منوط به آورده نقدی بسیار زیاد و اخذ وثائق و تضامین سنگین می نمایند که مهیا نمودن این شرایط برای اغلب فناوران غیر ممکن است. در این راستا یکی از رسالت های صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان ، صدور انواع ضمانتنامه برای شرکت های دانش بنیان و فناور است.

انواع ضمانت نامه صادره از طرف صندوق

 • شرکت در مناقصه
 • پیش پرداخت
 • حسن انجام کار و تعهدات
 • کسور وجه الضمان
 • تعهد پرداخت
 • سایر ضمانت نامه ها

 

نوع ضمانتنامه درصد بلوکه درصد کارمزد
شرکت در مناقصه و مزایده ۵ ۲
حسن اجرای تعهد ۱۰ ۲
پیش پرداخت ۱۰ ۲
استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار) ۱۰ ۲
تعهد پرداخت ۲۵ ۲
گمرکی ۲۵ ۲

 

مدارک مورد نیاز

 1. مشخصات شرکت:

اطلاعات ثبتی(روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، سرمایه ثبتی و آدرس و…)

لیست سهامداران و مشخصات و میزان و ارزش سهام آنان و مشخصات فردی آنها

مدارک هویتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)

معرفی سوابق شرکت، توانمندی های و تجربیات، ساختار منابع انسانی و افراد موثر

مستندات مربوط به ثبت اختراعات، گواهی نامه ها، استانداردها و مجوزهای مختلف مدیریتی، زیست محیطی، و تقدیر و تشویق نامه های اخذ شده

 1. اطلاعات مالی شرکت:

صورت های مالی و نقدینگی شرکت / اظهار نامه مالیاتی شرکت در طول ۳ سال گذشته

لیست بیمه پرسنل تمام وقت

لیست تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی موجود

لیست قراردادهای انجام شده و جاری شرکت(با ارائه مستندات)

میزان تولید و فروش شرکت در سه سال گذشته به صورت واقعی (با ارائه مستندات)

اطلاعات تسهیلات دریافتی ازبانک ها و موسسات مالی وآخرین وضعیت بازپرداخت آنها

 1. تکمیل فرم ارزیابی صندوق

 

۳_ سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری خطرپذیر سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی، در اختیار شرکت‌های جوان، به سرعت در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی قرار می‌گیرد، سرمایه خطرپذیر از منابع مهم مالی شرکت‌های کوچک و نوپا است

مشارکت حقوقی در طرح‌های فناورانه

میزان مشارکت صندوق = حداکثر ۴۹ درصد

مشارکت بر مبنای ارزش گذاری کارشناس رسمی دادگستری

ارزش‌گذاری شامل: دارایی‌های مشهود و نامشهود (دانش فنی و…)

برخورداری صندوق از سهام ممتاز و شرایط سهام ممتاز بسته به هر طرح (مانند: عضویت در هیئت مدیره و …)

سرمایه‌گذاری مرحله‌ای و با توجه به تحقق‌ شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد (KPI)

جهت ورود به سرمایه‌گذاری خطر پذیر وضعیت شرکت و منابع انسانی آن، وضعیت مالی و طرح توجیهی کامل (FS)  بررسی می‌شود.

صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان قصد سرمایه‌گذاری در حداقل ۳ طرح فناورانه را دارد.

مدارک مورد نیاز

 1. مشخصات شرکت:

اطلاعات ثبتی(روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، سرمایه ثبتی و آدرس و…)

لیست سهامداران و مشخصات و میزان و ارزش سهام آنان و مشخصات فردی آنها

مدارک هویتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)

معرفی سوابق شرکت، توانمندی های و تجربیات، ساختار منابع انسانی و افراد موثر

مستندات مربوط به ثبت اختراعات، گواهی نامه ها، استانداردها و مجوزهای مختلف مدیریتی، زیست محیطی، و تقدیر و تشویق نامه های اخذ شده

 1. اطلاعات مالی شرکت:

صورت های مالی و نقدینگی شرکت / اظهار نامه مالیاتی شرکت در طول ۳ سال گذشته

لیست بیمه پرسنل تمام وقت

لیست تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی موجود

لیست قراردادهای انجام شده و جاری شرکت(با ارائه مستندات)

میزان تولید و فروش شرکت در سه سال گذشته به صورت واقعی (با ارائه مستندات)

اطلاعات تسهیلات دریافتی ازبانک ها و موسسات مالی وآخرین وضعیت بازپرداخت آنها

 1. تکمیل فرم ارزیابی صندوق

مدارک اختصاصی مورد نیاز جهت دریافت سرمایه گذاری

طرح توجیهی استاندارد FS) ) شامل:

بررسی کامل کنونی وضعیت شرکت شامل: مشخصات مالی، نیروی انسانی، مالکیت، حاکمیت، زیر ساخت‌ها و…

معرفی طرح، کاربرد و مشخصات فنی و فرآیند تولید محصول شامل: بررسی کامل فنی، رقبا، تاریخچه اجرای طرح و…

وضعیت بازار محصول و برنامه تولید طرح: شامل وضعیت عرضه رقبا (اعم از تولید، صادرات و واردات)، وضعیت تقاضا، بررسی میزان تولید و فروش، برنامه بازاریابی و..

هزینه های اجرای طرح به تفکیک شامل: هزینه های سرمایه‌گذاری ثابت و هزینه‌های بهره‌برداری، محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز، جدول منابع تامین مالی و…

بررسی وضعیت مالي و اقتصادي طرح شامل: محاسبه‌ی بهای تمام شده، سود و زیان طرح، جدول جریان‌های نقدی، و محاسبه نرخ بازده داخلی، خالص ارزش فعلی طرح، دوره بازگشت سرمایه و…

برآورد ارزش طرح

فرآیند درخواست سرمایه گذاری از صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

ارائه درخواست سرمایه‌ گذاری به صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

ارائه مدارک درخواست شده و انجام ارزیابی تخصصی توسط صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان

برآورد سرمایه مورد نیاز و ارزش‌گذاری اولیه

دریافت موافقت اولیه هیئت مدیره

اخذ موافقت صندوق نوآوری و شکوفایی

شروع مذاکره با شرکت، ارزشگذاری ثانویه و تهیه پیش نویس سرمایه‌گذاری و شاخص‌های نظارت

تصویب پیش نویس، ارزشگذاری و شاخص‌های نظارتی در هیئت مدیره

انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و ثبت شخصیت حقوقی و واریز مرحله اول سرمایه‌گذاری

نظارت بر سرمایه‌گذاری و واریز سایر مراحل

۴-کارگزاری مالی

کارگزاری مالی و عاملیت منابع مجموعه‌های دولتی یا عمومی

 • منابع مالی صندوق
 • منابع داخلی صندوق پژوهش و فناوری هرمزگان
 • منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • منابع صندوق نوآوری و شکوفایی
 • منابع پارک علم و فناوری هرمزگان
 • استانداری هرمزگان
 • دانشگاه علوم پزشکی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *