مطالب توسط ADMINHZR

جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان

جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان روز دوشنبه ۹۹/۱۱/۲۰ در محل سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان با حضور شرکت­ های مستقر در پارک برگزار گردید. در این نشست ابتدا خانم بزمی کارشناس صندوق به صحبت راجع به تاریخچه تاسیس صندوق، سهامداران و انواع خدمات قابل ارائه صندوق به شرکت ­ها […]

صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان

مجوز فعالیت صندق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان، پس از بازدید مجازی ناظران کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری صادرشد. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، ناظران دبیرخانه کارگروه از فعالیت‌های صورت گرفته و زیرساخت‌های صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تازه تاسیس استان هرمزگان به صورت مجازی بازدید کردند. بررسی […]

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان به صورت رسمی تاسیس شد

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان هرمزگان به عنوان پنجاه و سومین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کشور به صورت رسمی ثبت شد به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان پس از اخذ مجوز از کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و […]